LEIEKONTRAKT - LEI AV LOKALE

LEI AV LOKALE

Leiekontrakt Dagsturhytte / Søyahuset– Buskerudveien 4, 3340 Åmot

Leie av lokalet: (dato) …………….. Type arrangement:………….… ca. antall……

Leietager: (Navn) ……………….… Tlf.: …………..Mailadresse …………………………….

 

Hoved av ÅOFF, medlemsnummer (500,- rabatt): M nr: ……………… (Leie av Dagsturhytte)

Side- og pensjonister medlem av ÅOFF, medlemsnummer (250,- rabatt) M nr: ………………. (Leie av Dagsturhytte)

PS: UtLeier, utfører vasking av gulv i dagsturhytte.

Reservering av lokaler: Reservering av lokaler er ikke bekreftet før leiesummen er betalt inn til knt. Nr . 2270.23.76770, og underskrevet eksemplar av kontrakt er returnert til Åmot og Omegn Fiskerforening, postboks 107, 3341 Åmot eller mail post@aamotfiske.no. Innbetalt leiesum refunderes ikke ved avlysing.

LEIESUM på Kr. ……BETALINGSFRIST ER SENEST 14 dager før leie.

Regler vedr. Leie:

 • Leietager må være myndig.
 • Av hensyn til naboer, avsluttes arrangementet ute senest kl. 24:00 eller etter avtale med utleier.
 • Lokalene, inkludert kjøkken / oppvaskmaskin skal være ryddet, og serviset skal være vasket og satt på plass.
 • Ting som henger på veggene,kan ikke fjernes.
 • HUSK å skru av alt vann og lys, når du forlater lokalet!!
 • Eventuelt klager i forbindelse med leie fremsettes skriftlig for styret / utleier.
 • Servise eller inventar som ødelegges eller skades må erstattes av leietager.
 • Meld fra om skader med mer til kontaktperson for utleien.
 • Møbler innvendig, benyttes ikke utomhus. Det er inne møbler.
 • Befaring før og etter leie, utleier og leietager.
 • Leietager vasker bord, stoler og støvsuger gulv etter seg, dagsturhytte.
 • Når leietager leier Søyahusetmå leietager vaske. ÅOFF kan vaske for tillegg kr 600,-. Avtales med kontaktperson – kontant betaling.
 • RØYKING INNE, ER FORBUDT!Leietager avtaler med kontaktperson vedr. tid for utleie av nøkkel, samt pynting/dekking av bord.

Leietager avtaler med kontaktperson vedr. tid for utleie av nøkkel, samt pynting/dekking av bord.
Vi oppfordrer leietager til å skrive i gjesteboka, som er i Dagsturhytte.

 

VELKOMMEN TIL DAGSTURHYTTE / SØYAHUSET, SOYA I DØVIKA

Åmot og Omegn Fiskerforening Leietager

Kontaktperson for utleie                   (signeres og leveres kontaktperson for utleie) 

………………………..                                     ………………………………………………

Nøkkel overleveres etter avtale, utleier / leietager

Feil og mangler ved lokale og eventuelt skader som påføres utstyr og inventar MÅ rapporteres.
Skader som påføres av leietager MÅ erstattes.
Eks glass/kopp/asjett kr 20,- pr stk. legges på kjøkkenbenken ved ent leie.
Skroll til toppen
Rull til toppen