Fiskeregler og beskrivelse

Fiskeregler for lakseførende del av Drammenselva

1. Fiske er kun tillatt i den perioden og på den sonen/strekningen som er angitt på kortet. Fiskekortet gir rett til fiske fra land med 1 stang.
Fra båt gis fiskekortet rett til fiske for en person med 2 stenger, ved to personer i båten gjelder fortsatt 2 stenger hvor begge personer må ha gyldig fiskekort. Ved 3 personer i båten gis det rett til 3 stenger hvor alle 3 personer ha gyldig fiskekort. For fiske fra båt gis det også anledning til å kjøpe et ekstra gjestekort (kun årskort) som registreres i samme navn som den som disponerer båten (dette for å øke fleksibiliteten med hensyn på kjøp av døgnkort).
Båtfiske gjelder nedstrøms soyastryken – Hellefoss.
Alle fiskekort (med unntak av gjestekort for båt) er personlig og kan ikke overdras til andre.
2. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
3. All fangst av laks og sjøørret skal registreres i fangstskjemaet på fiskekortet. Vi oppfordrer om fortløpende innrapportering av fangst til post@aamotfiske.no
4. Sluk, spinner, wobbler, mark, flue og reke er tillatt med følgende restriksjoner:
a) Reke kan fiskes med inntil to treblekroker med maks størrelse 2/0
b) Sluk, spinner og wobbler kan fiskes med kun en treblekrok med maks størrelse 2/0 med unntak av wobbler som benyttes ifb med dorging. Denne kan fiskes med maks 3 treblekroker.
c) Flue eller tubeflue, i kombinasjon med søkke, kan fiskes med inntil en treblekrok maks krokåpning på 7,5 mm (tilsvarende Kamasan størrelse nr 4 eller Owner størrelse 6).
d) Flue / mark / reke i kombinasjon m/søkke har følgende restriksjoner: Senen til søkke skal være tynnere enn hovedsenen (maks 0.45). Fortommen til agnet kan være inntil 300 cm lang (tilsvarende fra stangtupp til snellefeste på 12” slukstang). Fortommen til søkke skal være minst 30 cm lang.
5. Det er kun tillatt å benytte monofilament sene, ikke multifilament (Fireline og tilsvarende). Down-rigg er ikke tillatt.
6. Det er bevegelig/rullerende fiske. Når det er fiskere på stedet, skal fisket startes oppstrøms disse. Det skal vises hensyn til andre fiskere og spesielt når det foregår mot fiske.
7. Båtfiske er tillatt i angitt sone, men kan kun skje dersom det ikke er til hinder for fiske fra land.
8. Kun håver som er utplassert av foreningene kan benyttes ifb med landfiske.
9. Vis naturvett og rydd opp etter deg.
10. Desinfisering av utstyr og evt båt som er benyttet under fiske, SKAL GJENNOMFØRES før en forlater Drammenselva.
11. Overtredelse av ovennevnte regler fører til inndragelse av fiskekort, samt retten til å få utstedt nye fiskekort på den lakseførende strekningen i Drammenselva.
Skroll til toppen
Rull til toppen