Laksefiske , Hellefoss - Åmot

Laksefiske , Hellefoss - Åmot - IKKE KORTSALG

FISKE FORBUDT FRA 01.09.2020! ALL FISKE MELLOM DØVIKFOSS OG HELLEFOSS ETTER DENNE DATOEN VIL BLI POLITI ANMELDT!
—-
Det vil ikke bli solgt lakskort oppstrøms Hellefoss (Døvika) FRA 2019 og flere (8-10) år frem i tid.
03.05.2019

STENGING AV FISKE-/LAKSETRAPP I HELLEFOSS!

Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om stenging av fisketrappa i Hellefoss for oppgang av laks mot Døvikfoss. 2019/106892. Hensikten med varsel er å forberede Drammenselva på smittesanering. Ved å gjøre elvestrekningen med laks som er smittet med gyrodactilus salaris kortere, vedtaket vil også medføre at antall smittede laks reduseres og smittepresset fra omkringliggende vassdrag vil gradvis avta.

Laksestrekningen er oppstrøms Hellefoss til Døvikfoss.

Det MÅ løses laksekort for fiske på denne strekningen.

Laksestrekningen er oppstrøms Hellefoss til Døvikfoss.
Det MÅ løses laksekort for fiske på denne strekningen.
(( Under laksefestivaldagen gjelder ikke tidligere innløst laksekort/sesongkort for året. Hvis en ønsker å fiske denne dagen, er en deltager og innløse avgift som deltager i konkurransen. Dette gjelder alle fiskere, båt og land. ))
Desinfisering MÅ du også kjøpe eventuelt legge frem bevis på at dette er kjøpt for året.
Benytter du båt , MÅ du også desinfisere denne etter vær tur i elva , hvis den tas oppe etter vær tur. Desifiseringsstasjon er på parkeringen , Skytterbanevika , Døvika.
Lakskort legges ut på salgsstedene 15 mai. Siste fiskedag er 30 oktober.
PS: Årskort/døgnkort er ikke gjeldene den dagen som det arrangeres LAKSFESTIVAL !!!

Se øvrige sider for mer info

Skroll til toppen
Rull til toppen