Bilder

Bilder

Send oss en mail på post@aamotfiske.no – årets først fisk og størrelse. Den som får den største Ørreten i sesongen , belønnes med Årskort i neste sesong.
Din fangst MÅ være registret på laksebørsen for å være gyldig.
(Bildebevis inkl. fisker’s navn , redskap og dato , gjerne fangssted) Får du stor fisk ønsker vi også bilde av fisker og fisk..
Send oss gjerne et bilde eller to via e-post: post@aamotfiske.no!
All fangst som blir rapportert inn legges på fangstrapport ,Ørretstrekning.
Foto fra Ørretstrekningen og fangst. De som er heldige anbefales å sende inn navn, bilde og størrelse på fangsten til foreningens mailadresse.

Fossjordet 07.04.12

Fra huk ved Gausdal , Linnerudøra i bakgrunn

Karihølen mot linnerudøra

Støa , Kontraskjæret til høyre i bilde

Nedstrøms Gravfoss II

Oppstrøms Gravfoss II

Mot kontraskjæret , østsiden av elva

Sporpindberget

Sporpindgrunna

Rull til toppen