Om Åmot og Omegn Fiskerforening

Åmot og Omegn Fiskerforening

ble som det framgår av vår logo stiftet 1. juli 1944! Foreningen har i dag ca 100 medlemmer. Foreningen er åpen for alle innbyggere i Modum kommune. Vi gir også medlemskap til utenbygds personer mot at de deltar aktivt i forbindelse med dugnader for å kunne dra nytte av de fordeler som medlemmer av foreningen iform av medlemsrabatt som finnes.

Vår logo viser Døvikfoss i all sin prakt før utbygging på 70 tallet. I dag er denne fossen endestasjonen for laksen i Drammenselva. Logoen er en akvarell fra en av bygdas lokale kunstnere nå avdøde Nils Åmotsbakken fra Geithus.

Sentralt I foreningens virksomhet er strekningen mellom Embretsfoss og Kaggefoss, samt Geithusfoss og deler av Bergsjø. Foreningen drifter og kultiverer denne strekningen etter avtale med Kaggefoss og Embretsfoss Grunneierlag. Foreningen kan her tilby fiske etter ørret I naturskjønne omgivelser med opparbeidede fiskestier på begge sider av elva, samt fiskeplasser og hvilesteder.

LAKSETRAPP I HELLEFOSS BLE STENGT 1 APRIL 2019 og ca.10 år frem i tid:

Foreningen tilbyr og fiske etter laks på stekningen Hellefoss – Døvikfoss. ÅOFF samarbeider med Hokksund og Åmot kultiveringsanlegg om utsetting av smolt og lakseunger I Drammenselva. Et godt samarbeid med Soya og Hellefoss Grunneierlag om driften av laksetrappene I Hellefoss gjør det mulig for laksen å komme opp til Døvikfoss.Det som står skrevet over var status førMattilsynet gjorde vedtak om stenging av fisketrappa i Hellefoss for oppgang av laks mot Døvikfoss i påvente av behandlingav Drammenselva som er smittet avgyrodactilus salaris.

Åmot og Omegn Fiskerforening ønsker deg velkommen til å prøve fiskelykken på Ørrett strekningen, for der tar dem STOOOOR fisk!!.
SKITT FISKE !!!
Rull til toppen