Styret i ÅOFF

Kontaktpersoner i ÅOFF er:

Verv

Navn

Mobil

E-post

Leder

Jonny Flattum

404 00 244

Nest leder

Rune Grønlund

97535588

rugroenl@online.no

Kasserer

 Geir Bjørnsen

91888017

Sekretær

Rune Bromark

404 00 228

Styremedlem (Ansvar Ørretgruppa)

Vidar H. Hansen

926 26 081

Styremedlem (Ansvar Laksegruppa)

Bjørn Vegard Strand

953 66 225

Styremedlem

Kjell Evje

913 28 596

Varamedlem

Rolf Arne Øverby

97085140

Varamedlem

Frode Larsen

479 01 066

Ungdomsgruppa/Ørret

Vidar H. Hansen

926 26 081

Gulltuppen mailbestilling

Kort selges ikke fra 2019. Lakstrapp stengt, grunnet forberedelse for behandling av vassdraget mot Gyrodactylus salaris.

Rull til toppen