Infomasjon-Utleie Dagsturhytte/Soyahuset

Infomasjon

Leie av Dagsturhytte (plass til ca 50) /og eller Søyahuset (gml) plass til 4.

Under denne ligger kalender for årene fremover. Her kan du se når det er mulig å leie Dagsturhytte og eller søyahuset. Når det gjelder pris for leie , gjelder prisene for kun et år av gangen.Dvs prisene kan stige litt, selv om en reservere dager i år for noe som skal skje til neste år osv. Prisene ser du i LEIEKONTRAKT som har egen fane.

Bestill reservasjon

Leie av Dagsturhytte (plass til ca 50) /og eller Søyahuset (gml) plass til 4.

Kun reservasjon via mail til post@aamotfiske.no , sette gjerne på til hvilke formår og hvor mange du regner med vil komme på dagen. Tlf kan benyttes hvis det er spørsmål generelt.
Se kalender om det er ledig når du ønsker å leie. Er det det , send oss en mail. Mail blir besvart i løpet av ett par dager.

Overnattingsmuligheter

Det er nå overnattingsmuligheter , med plass til 10 i 2 etg, hvis en ønsker å leie hele bygningsmassen. Kanskje det kommer noen langveifra som har dette behovet og da kan vi tilby dette. Vask i 2 etg utfører leietager selv der oppe og i Søyahuset (gml del). Ønsker derimot leietager å slippe dette , kan ÅOFF utføre dette mot et tillegg på kr 1000,- etter avtale.

Ønsker du å leie eks i 2021 , send en mail i desember 2020 osv. Mail året før du ønsker å leie eller samme år. For reservasjon flere år i forveien , MÅ du som leietager rette en påminnelse om dette til oss , ved å benytte mail som du fikk som svar sist.

På kalender for aktuelt år , ser du når det er ledig for leie. Alle dager som ikke har farge er ledige.- Dagsturhytte leies med dekketøy til 60 personer , samme som det er sitteplasser til. Anbefaller derimot ca 45 – 50 personer for å ha litt rom rundt seg.

– Det inngåes leieavtale mellom leietager og utleier.- Leietager dekker skader som er oppstått ifb med leie av lokale etter priser pr enhet/skjønn fastsatt på leieskjema som signeres og returneres. – Personlig fremmøte ved overlevering og avlevering av nøkkel , etter avtale med utleier som står oppført på leiekontrakt som oversendes pr mail til deg som svar på ønsket.

Endring av utleiepriser skjedde 4/4-18.

Rull til toppen