Infomasjon-Utleie Dagsturhytte/Soyahuset

Infomasjon

Leie av Dagsturhytte (plass til ca 50) /og eller Søyahuset (gml) plass til 4.

Under denne ligger kalender for årene fremover. Her kan du se når det er mulig å leie Dagsturhytte og eller søyahuset. Når det gjelder pris for leie , gjelder prisene for kun et år av gangen.Dvs prisene kan stige litt, selv om en reserverer dager i år for noe som skal skje til neste år osv. Prisene ser du i LEIEKONTRAKT som har egen fane.

Bestill reservasjon

Leie av Dagsturhytte (plass til ca 50) /og eller Søyahuset (gml) plass til 4.

Reservasjon på booking siden som ligger under utleie dagsturhytte. Sett gjerne på til hvilke formål og hvor mange du regner med vil komme på dagen. Skriv hvilket hus du ønsker å leie( Dagsturhytte, Søya-huset eller begge deler) se info under leie kontrakt/ priser. Tlf kan benyttes hvis det er spørsmål generelt. Se kalender om det er ledig og merk når du ønsker å leie. Du får da mail med bekreftelse om ønsket leie er ok. Kontrakt og betalingsinfo. blir sendt når dagene nærmer seg.

Det leies ut bare til en leietager for hver helg.

 

Overnattingsmuligheter

Det er nå overnattingsmuligheter , med 8 sengeplasser i 2 etg, hvis en ønsker å leie hele bygningsmassen. Kanskje det kommer noen langveifra som har dette behovet og da kan vi tilby dette. Vask i 2 etg utfører leietager selv og i Søyahuset (gml del). Ønsker derimot leietager å slippe dette , kan ÅOFF utføre dette mot et tillegg på kr 600,- etter avtale.

På kalender for aktuelt år , ser du når det er ledig for leie. Alle dager som ikke har farge er ledige.- Dagsturhytte leies med dekketøy til 60 personer , samme som det er sitteplasser til. Anbefaller derimot ca 45 – 50 personer for å ha litt rom rundt seg.

– Det inngås leieavtale mellom leietager og utleier.- Leietager dekker skader som er oppstått ifb. med leie av lokale etter priser pr enhet/skjønn fastsatt på leieskjema som signeres og returneres. – Personlig fremmøte ved overlevering og avlevering av nøkkel , etter avtale med utleier som står oppført på leiekontrakt som oversendes pr mail.

Endring av utleiepriser skjedde 01.02.2023

Skroll til toppen
Rull til toppen