Nyheter

Nyheter

FORENINGENS VEDTEKTER

Les mer →
Nyheter

ÅRSMØTE!

Åmot og omegn fiskerforening avholder årsmøte på Søya huset 14.mars kl1800.
Saker som skal behandles på møte, må være styret i hende innen 4.mars.
Saker sendes til post@aamotfiske.no
Vel møtt!
Styret Åoff

Les mer →
Nyheter

KLUBBKVELD!

Ønsker velkommen til ny klubbkveld onsdag 7.februar kl 1800. Viser en ny episode av Fiskeriket fra Nrk.
Styret.

Les mer →
Nyheter

KLUBBKVELD 31.JANUAR!

Åoff ønsker velkommen til Søya kl1800. Hvor vi ser på en episode av serien Fiskeriket fra Nrk. Det blir servert pølser med tilbehør.
Vel møtt!

Les mer →
Nyheter

Ekstraordinært årsmøte!

Innkallelse for medlemmer av ÅOFF til ekstraordinært årsmøte torsdag 23.november 2023 kl1800 i Søya.
Sak: Godkjenning av nye vedtekter til NJFF.
Styret.

Les mer →
Nyheter

DUGNAD 3.MAI!

Oppmøte i Søya kl1800. Klargjøring av huset for leie, kapping og kløyving av ved, montering trapp på vestsiden ørret strekket.
Styret.

Les mer →
Nyheter

DUGNAD!

Etter en lang vinter, drar vi i gang dugnad igjen på ørret strekningen onsdag 26.april. Vi fordeler oss over strekningen på øst og vest siden for å rydde stien og fiskeplasser. oppmøte i Søya kl 1800.

Les mer →
Nyheter

Saksliste årsmøte 14.03.23

Saksliste

Årsmøte 2022

Åmot og omegn fiskerforening

Møte avholdes 14.03.2022

Sak 1. Konstituering

Sak 2. Konstituerende valg:
Ordstyrer
Tellekorps
Referent

Sak 3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen

Sak 4. Årsmelding fra siste år

Sak 5. Regnskap fra siste kalenderår

Sak 6. Medlemskontingent

Sak 7. Innkommende saker:

Sak 8. Valg av nest leder, medlemmer og varamedlemmer til
styret

Sak 9. Valg av valgkomite på 1 medlem

Sak 10. Annet

Avslutning.

Les mer →
Nyheter

Åmot og omegn fiskerforening Avholder årsmøte på soyahuset 14 mars kl 18:00 Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 01.mars. Saker sendes post@aamotfiske.no vel møtt! Styret ÅOFF.

Åmot og omegn fiskerforening
Avholder årsmøte på soyahuset 14 mars kl 18:00
Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 01.mars.
Saker sendes post@aamotfiske.no
vel møtt! Styret ÅOFF.

Les mer →
Nyheter

GODT NYTTÅR!

Vi ønsker alle et godt nyttår og takker alle samarbeidspartnere får samarbeidet 2022!
Styret.

Les mer →
Rull til toppen