Beskrivelse Laksekort (2018)

Beskrivelse Laksekort (2018)

Laksekort – IKKE MULIG Å KJØPE PÅ FLERE ÅR….
 1. Det er som kjent ikke ÅOFF som bestemmer prisen for årskort , men SHG.
  Det er kun de som har medlemskort i foreningen (ÅOFF) som kan kjøpe årskort til redusert pris mot søknad.
  De som ikke er medlemmer kan også kjøpe årskort til redusert pris (1.100) , før 15/5-18.
  Etter 15/5, vil prisen på årskort være den samme for medlemmer og ikke medlemmer.
  For at foreningen skal kunne klare seg økonomisk, må også vi nødvendigvis sette opp medlemsprisene på korte som selges etter sesongstart. ÅOFF har ikke økonomi til å dekke de store utgiftene som det vil være å kjøre til lik redusert pris gjennom hele sesongen.
  Første gangen du kjøper fiskekort for laks i Drammenselva gjeldende sesongen MÅ du også kjøpe desinfiseringsflaske i pose. Denne koster kr 150,- og selges der laksekort kan kjøpes.
  Panteordningen fra i tidligere år videreføres og panten refunderes på kortsalgsstedet, etter at du har desinfisert utstyret du har fisket med. Panten på kr 100 er inkludert i prisene på laksekortene. Det absolutt seneste tidspunktet for å kunne kreve panten tilbake er 03.11.
  Fisket er gratis til og med det året en fyller 15år. Fra 16 til 19 år er det halv pris på fullpris. Fra fylte 16 må en ha gyldig fiskeavgift samt at en må kjøpe desinfiseringsposen. Hvis fiskeren er under 16 år og fisker sammen med en som har desinfiseringsutstyr behøver en ikke kjøpe dette. Fisker han/hun derimot alene må desinfiseringsutstyr kjøpes.
 2. Som der fremkommer så har SHG fastsatt prisen til 1500,- + pant (kr.1600,-)etter 15/5. Vi får håpe at prisøkningen også gir utslag som at det kommer mange ganger så mye fiske opp, enn det som det gjorde de siste årene, slik at de som fisker får noe igjen for prisøkningen.
  Første gangen du kjøper fiskekort for laks i Drammenselva gjeldende sesongen MÅ du kjøpe en desinfiseringspose. Denne koster kr 150,-. Les mer om dette her. Har du kjøpt desinfisering tidligere i år, legg frem bevis på dette når du kjøper kort.
  Båter som skal benyttes til laksefiske skal ligge i elva ut sesongen etter at den er satt på elva og skal desinfiseres når den tas opp ved sesongslutt. For å kunne benytte båt til laksefiske må du kjøpe ditt årskort, som er stemplet båt/land, hos Statoil i Åmot. Du må også underskrive på gyldig erklæring og få tildelt klistremerke for dette året. Merket festes/klistres på båten SYNLIG BEGGE SIDER. Les mer om dette her.
 3. Kort på Gulltuppen selges bare som døgnkort og må forhåndsbestilles og betales. Skriftlig søknad må sendes foreningen via mail eller post, telefonbestillinger godtas ikke. Adressen finner du øverst på denne siden.
  Søknader mottas frem til 8 juni. Trekning foretas etter 15 juni. Alle som får tildelt kort tilskrives i begynnelsen av juli. Det er besluttet at nye fisketider på Gulltuppen skal være som følgende. Start kl.00:00 og avslutning 24:00. Forandringer gjør at det blir enklere å holde oversikten når en bruker hele dager.
  Alle døgnkort forhånd betales, senest 15.08 samme år som dem er tildelt. Skulle en ikke få inn penger for de døgnene som er tildelt, vil disse dagene bli lagt ut på nettet som ledig og kan disponeres av andre som ønsker dette.
Etter tildeling av døgn på Gulltuppen, vil det bli lagt ut info om ledige dager på kalender.
Mandag til fredag er døgnprisen 300,- pr kort og I helgene er prisen 400,- pr kort, inkl. pant.
Ønsker du et døgn, send mail med navn og telefonnummer til post@aamotfiske.no, så tar vi kontakt for nærmere info.
Etter 30 juni kan man ta kontakt på mail post@aamotfiske.no for å forhøre seg om ledige kort.
Kortsalget på denne strekningen går uavkortet til kultiveringsarbeidet i Drammenselva.
Trenger du overnatting , så har vi også det. Se Hjem / UTLEIE (kalender xxxx – utleie Søya – Dagsturhytte) for mer informasjon. ÅOFF har husvær om du ønske dette ifb med fiske.
Skroll til toppen
Rull til toppen