Nyheter

DUGNAD!

Etter en lang vinter, drar vi i gang dugnad igjen på ørret strekningen onsdag 26.april. Vi fordeler oss over strekningen på øst og vest siden for å rydde stien og fiskeplasser. oppmøte i Søya kl 1800.

Saksliste årsmøte 14.03.23

Saksliste

Årsmøte 2022

Åmot og omegn fiskerforening

Møte avholdes 14.03.2022

Sak 1. Konstituering

Sak 2. Konstituerende valg:
Ordstyrer
Tellekorps
Referent

Sak 3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen

Sak 4. Årsmelding fra siste år

Sak 5. Regnskap fra siste kalenderår

Sak 6. Medlemskontingent

Sak 7. Innkommende saker:

Sak 8. Valg av nest leder, medlemmer og varamedlemmer til
styret

Sak 9. Valg av valgkomite på 1 medlem

Sak 10. Annet

Avslutning.

JULEBORD 2022

Ønsker alle medlemmer av Åoff velkommen til julebord i Søya 16.desember kl 1800. Det blir servert tradisjonell julemat. Påmelding innen 1.desember på tlf: 91328596 eller 91356872.

Skroll til toppen
Rull til toppen