Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Priser , infomasjon - Utleieavtale Dagsturhytte/Soyahuset

Leie av Dagsturhytte (plass til ca 50) /og eller Søyahuset (gml) plass til 4.

Under denne ligger kalender for årene fremover. Her kan du se når det er mulig å leie Dagsturhytte og eller søyahuset. Når det gjelder pris for leie , gjelder prisene for kun et år av gangen. Dvs prisene kan stige litt, selv om en reservere dager i år for noe som skal skje til neste år osv.

Kun reservasjon via mail til post@aamotfiske.no , sette gjerne på til hvilke formår og hvor mange du regner med vil komme på dagen. Tlf kan benyttes hvis det er spørsmål generelt.

Det er nå overnattingsmuligheter , med plass til 10 i 2 etg, hvis en ønsker å leie hele bygningsmassen. Kanskje det kommer noen langveifra som har dette behovet og da kan vi tilby dette. Vask i 2 etg utfører leietager selv der oppe og i Søyahuset (gml del). Ønsker derimot leietager å slippe dette , kan ÅOFF utføre dette mot et tillegg på kr 1000,- etter avtale.

Ønsker du å leie eks i 2019 , send en mail i desember 2018 osv. Mail året før du ønsker å leie eller samme år. For reservasjon flere år i forveien , MÅ du som leietager rette en påminnelse om dette til oss , ved å benytte mail som du fikk som svar sist.

På kalender for aktuelt år , ser du når det er ledig for leie. Alle dager som ikke har farge er ledige.- Dagsturhytte leies med dekketøy til 60 personer , samme som det er sitteplasser til. Anbefaller derimot ca 45 - 50 personer for å ha litt rom rundt seg.

- Det inngåes leieavtale mellom leietager og utleier.- Leietager dekker skader som er oppstått ifb med leie av lokale etter priser pr enhet/skjønn fastsatt på leieskjema som signeres og returneres. - Personlig fremmøte ved overlevering og avlevering av nøkkel , etter avtale med utleier som står oppført på leiekontrakt som oversendes pr mail til deg som svar på ønsket.

  Endring av utleiepriser skjedde 4/4-18. 

 Leiekontrakt Dagsturhytte / Søya huset –

Buskerudveien 4, 3340 Åmot

Huset er reservert: (dato)….............. Dag: ..................… Type arrangement: ........................….

Leietager: (Navn) …........................................ Tlf.: ....................….. Adr.: …..............….. Mailadresse:…..

Medlem av ÅOFF/Medlemsnummer:           JA ……… / ………………..         NEI  ……..……

 

Leieprisen av lokalet.

(Fredag 16:00 - lørdag 13:00 og lørdag kl:15:00 til søndag kl. 15:00)   

(Fredag 16:00 - lørdag 13:00 og lørdag kl:15:00 til søndag kl. 15:00) 

Medlemmer av ÅOFF får kr 500,- i  rabatt på ordinær pris).   

PS: Utleier, utfører vasking av gulv i dagsturhytte ,ved helgeutleie. 

Vask inngår i leiesum.

Langtidsleie Dagsturhytte - Dag - vask avtales,tillegg.

Når leietager leier Søyahuset, må leietager vaske.  ÅOFF kan utføre vaske mot tillegg kr 600,-. leietager støvesuger og tørker over bord/stoler.

Reservering av lokaler: Reservering av lokaler er ikke bekreftet før leiesummen er betalt inn til knt. Nr . 2270.23.76770, og underskrevet eksemplar av kontrakt er returnert til Åmot og Omegn Fiskerforening, postboks 107, 3341 Åmot eller mail post@aamotfiske.no

BETALINGSFRIST ER SENEST 14 DAGER FØR LEIE.

Innbetalt leiesum refunderes ikke ved avlysing.

LEIESUM på Kr. ............ betalt ........ / …….. 201X

Regler vedr. Leie: Dagsturhytte

Leietager avtaler med kontaktperson vedr. tid for utleie av nøkkel, samt pynting/dekking av bord.

VELKOMMEN TIL DAGSTURHYTTE, SOYA I DØVIKA

Åmot og Omegn Fiskerforening

Kontaktperson for utleie                                                                        Leietager

v/ …………………………………………..                                      …………………………………………………

Nøkkel overleveres etter avtale , utleier / leietager

Feil og mangler ved lokale og eventuelt skader som påføres utstyr og inventar MÅ rapporteres. 

Skader som påføres av leietager MÅ erstattes. Eks. glass/kopp/asjett kr.20,- pr stk. Legges på kjøkkenbenk ved ent leie.