Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Oppgang Laks / Sjøørret

OPPGANG AV LAKS/ SJØ-ØRRET 2018.

Det er også i år registrert fisk opp laksetrappa i Hellefoss før juni måned:-)

Følg oss også på Facebook: Åmot & omegn fiskerforening og Soya Hellefoss Grunneierlag

 

 OPPGANG PR DATO - TOTALT LAKS og SJØØRRET 2018 , SUMMER TALLENE

http://www.riverwatcherdaily.is/frontpage.aspx?CtrID=129&A=1

OPPGANG PR DATO - TOTALT LAKS / SJØØRRET

DATO

Laks/Sjøørret

 

DATO

Laks/Sjøørret

29.5

1 = 1

     

 5/6

6 = 7 

     

8/6 

6 = 13 

     

26/6 

35 = 48 

     

2/7 

49 = 97 

     

4/7 

50 = 147 

     

6/7 

46 = 193 

     
 11/7     147 = 340      
 21/7     151 = 491      
 24/7       37 = 528      
 12/8       53 = 581      
 15/8       12 = 593      
 17/8      17 = 610