Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Referat medlemsmøte 2/7-14

Medlemsmøte 2/7-14 i Søya.

Info om ørret: Mye folk i elva. Blir tatt mye småfisk. Savner rapportering av fangster til foreningen.

Dugnader blir gjennomført med rydding av søppel, slåing av gress langs stier og oppsyn.

Søppel container plassert på parkering ned til linnerud øra, så oppsynet kan legge søppel der.

Det har vert hærverk på ny huk. Men var heldig å fikk tak i gjerningsmenn, så dem får regning på reparasjoner.

Oppfordrer folk til å dokumentere vannstands endringer i elva. Ta bilder og merk tid og sted.

Info om laks: 35 fisk opp trappene i Hellefoss så langt. Rolf Arne Øverby tok den første laksen i Døvika 30/6 på 10,4kg.

Flomtrappa ble ferdigstilt i høst og det har gått opp laks og ørret fra denne. Må bruke 2014 til testing av denne.

Utslippspunkt fra Hellefoss er flytta oppstrøms Hellefoss og dette blir testa i disse dager.

Laksefestivalen blir arrangert fra skytterbanen 20/9-14.

Tilbygg av Søya-huset: Utgravingen startet 4/4 og arbeide har pågått frem til ferie start.

Oppføringen går etter planen og dekke ble støpt 3/7. Da er alt av vvs,elektro tatt med+ boring etter vann og lagt ned septikk tank.  Satser på å ha tett bygg før vinteren.

Fikk ingen tippemidler for 2014, men søker videre i 2015.

Takker alle som har bidratt med dugnads innsats i vår og ønsker alle medlemmer en god sommer.

Styret ÅOFF.