Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Medlemsmøte 2016

Medlemsmøte 8/11-16 kl. 18:00 Søya/Dagsturhytte.

 

Det blir ihht vedtektene også sendt ut informasjon via Epost til medlemmene , via NJFF's side/medlemsliste.

 

Vi oppfordrer medlemmer av ÅOFF om å oppgi mailadressen (hvis du har) , slik at informasjon kan gis via NJFF's medlemsregister. Når du er registrert med mailadresse, vil du også få oversendt informasjon fra NJFF sentralt