Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Medlemsmøte 2017

ÅOFF MEDLEMSMØTE
Tirsdag 7. november kl 19.00, på klubbhuset. Vi oppsummerer fiskesesongen 2017 for ørret og laks, og ser fremover mot 2018. Enkel bevertning. Styret ÅOFF.