Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Laksefestival 2014 - 20 Sept

LAKSEFESTIVAL 2014

Årets laksefestival i Døvikfoss blir arrangert lørdag 20. September. Det vil være muligheter til å få kjøpt seg noe å bite i også i kiosken. Du får i år muligheten til å melde deg på allerede nå. Startkontigenten er i år som i 2013, kr 300 pr deltager. Bruk foreningens kontonr: 2270.03.19060. Merk med laksefestival 2014, og med deltagerens navn. Etterpåmelding kan og gjøres fra kl 07.00 på festivaldagen i Skytterbanevika.Trekning av soner starter senest kl 08.00. Premiering etter kl 15.30. Verdi ca 25 000 kr. Styret i ÅOFF