Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Kort oppsumering av oppgang fortløpende

17.oktober 2016

Da har vi hatt sesongens siste rapport for oppgang av laks og ørret. Går fortsatt fisk i laksetrappa, men denne vil bli brukt til kultivering. Det er totalt registrert 821 fisk. Det er fortsatt muligheter for fangst oppstrøms. 10 laks registrert på laksebørsen i går 16.oktober.

------

4.august Det har pr. idag passert 451 laks/ ørret i laksetrappa i Hellefoss. Det har blitt registrert 19 laks, 3 sjø-ørret og 2 brunørret på Laksebørsen. Morten Høgmoen har i dag nok engang notert seg med en stor og fin hakalaks på 14,6kg. Vi gratulerer!

------------ 

12.juli. Da er vi oppe i 257 laks/ ørret som har passert i laksetrappa i Hellefoss.

Kjell Evje fikk en fin laks på 10.1kg fra båt idag.  Så langt er det Morten Høgmoen som har tatt den største på 14kg :-)

---------

2.juli. Vi gratulerer Lars Magne Larsen med årets første laks på 9,4kg oppstrøms Hellefoss.

Det har til nå passert 143 laks / ørret  i laksetrappa.

-------- 

24.juni.  Det har pr. idag passert 67 laks/ ørret i laksetrappa i Hellefoss.