Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Fiske fra øyene mellom Søya øst og vest.

ÅOFF tillater fiske fra øyene mellom Søya øst og vest ut juli mnd. Fiske må foregå på fast grunn, og ikke oppankret båt. Minner om rullerende fiske og at fiske fra land har prioritet. Styret i ÅOFF.