Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Dugnad Soya våren/sommer 2015

Hei ,

Alle medlemmer er hjertlig velkommen til å være med på dugnad på Soya i tiden fremover. Dugnader vil være på onsdag og torsdag. Fremmøte kl. 18:00 og enkel servering Fremmøte Soya.

Det er fortsatt en del som må gjøres både ute og inne før fiskesesongen starter for fullt :-)

Er det fint vær, vil aktiviteten bli utendørs og mottsatt ved dårlig vær (regn). Det er alltids noe å gjøre.

Det som skal gjøres er bl. a. flytting og oppsetting av røykovn til nytt egnet sted. Nedleggelse av rør og støping av plate hvor ovn skal stå plassert. ( benyttes til røykting av fiske).

På gml. huset skal ny kledning på 2 av veggene , nytt ingangsparti og nye vinduer på plass , samt beising.

Rydding og vasking inne i gml. huset etter at den er blitt benyttet som pauserom under byggeperioden i høst/vinter og vår. Gjøres etter at vinduer og dør er byttet rund baut.

Gjøre uteområdet pent i form av etablering av ny plen og beplanting noen steder. Rydding av kvist og kvast.

Flytting av garasje (kan bæres bort) når ny plass er etablert. I heltatt rydde rundt uthus.

Felling av noen trær som den som ønsker kan ta med seg til ved. Kvist kjøres på søpplefylling. (Torsdager oppe til kl 20:00)

Når det er tid for det , skal det legges brostein i sti frem til terasse og ingangsparti til inngang tilbygg og enkelte deler ellers på eiendommen. 

Nedsetting av fundamenmter til fremtidig terasse på sørsiden av tilbygg.

Ferdigstillelse av terasse tilbygg , men trapper og rekkverk.

Dette var noe av det som vi MÅ få gjennomført i vår/sommer.

Jo flere som deltar , jo fortere ferdig med det som MÅ gjøres og deretter får vi mer tid til andre ting.