Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Dugnad - Ørretstrekningen

Hei,

Alle er hjertelig velkommen til dugnad på strekningen på onsdag. Neste dag blir førstkommende onsdag 15/4-15.

Oppmøte kl. 18:00 , enkel servering.

Fremmøtested vil Per Christian Eggen mob 416 26 696 eller Jørgen Thinghelstad mob 950 95 196 legge ut på Facebooksiden for Ørret , da det vil kunne variere.

Her vil tiden bli benyttet til rydding langs sti rundt elva (på begge sider).

Det er parkeringsmuligheter ved Embredsfoss Kraftstasjon eller ved oppslagstavle til ÅOFF ett stykke inn i veien, når en skal utføre dugnad på sponesiden.

Gravfoss II ved dugnad nordfra på Geithussiden

P-plass ved Gravfoss bru for dugnad på sponesiden ved dugnad nordfra og sydover

Linnerud ved dugnad midt på strekningen , Geithussiden

Alle som utfører dugnad , avtaler med Per Ch eller Jørgen. som vil notere ned hvem som gjør hva og når på strekningen. Det er VIKTIG av alle som utøver dugnad tar kontakt med de nevnte personer over , slik at de skal hold oversikt til en vær tid.

Det er ikke mye å gjøre på denne strekningen, da det mye som er utført i flere 10 år langs stiene , men noe dukker opp , nå og da som må ryddes.

Det er derfor vansklig å sette noe tidperspektiv på når det skal være dugnad , eller hvor mange dugnader det blir. Alt er avhengig av fremmøte.

Så oppdager du noe som må gjøres, ta kontakt med Per Christian Eggen 416 26 696 , slik at det blir notert ned , så blir det vel en dugnad for å få skikk på det som er meldt inn etter vært.