Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Diverse info samlet 2016

 

--------

Da er trekning av Gulltuppenkort gjennomført og alle de som har søkt har fått svar via mail i dag 23/6. kalender som ligger på Gulltuppen, er oppdatert.

------

Dugnad Laksestrekningen 9 juni kl: 18:00

Dugnad dagsturhytte 9 juni kl:18:00

Enkel servering etter dugnaden

-------------

Det blir MEDLEMSMØTE Tirsdag 14 juni kl 18:00 - Søya 

Alle medlemmer er velkommende.

Mvh Styret 31/5-16

---------

Forhåndssalg av laksekort 2016

De som har bestilt/betalt før 15/5-16 for lakskort, kan hente kortet som er ferdigskrevet på Statoil Åmot i ettermiddag.

Husk å fremlegg bevis på at fisketrygd er betalt og eventuelt kjøp av desifisering.

20/5-16 Geir Bjørnsen

-----------------------

Info - Ørret:

Vi tenkte å dra i gang et fluekastekurs 16 juni kl.18:00. Det blir holdt på klubbhuset vårt i Døvika.( ukedag kveld) Kurset vil inneholde en del om insektslivet i elva(når de forskjellige fluene klekker, hvordan de ser ut etc.), og en del der man kan lære seg å kaste med flue eller forbrede kastekunnskapene sine. Kurset vil vare et sted mellom 3-4 timer. Kursavgiften blir på 350,- Det må minst være med 5 stk for at det blir kurs og maks antall er 15. Det er Pål Andersen som holder kurset. Har du lyst til å være med, så kan du sende meg en melding. Du er hjertelig velkommen.

KURSET BLIR IKKE GJENNOMFØRT PGA AT KUN 2 STK MELDTE INTRESSE..

Ønsker eller er du interessert i kurs , meld fra til undertegnede.

Frode Engen (95974047)

 

8 mai 2016

Å.O.F. F har satt ut 200 stk ørreter på strekka vår. Dette er ørret fra 400-800 gram. All fisk ble merket ved at fettfinnen ble klipt/splittet. Dokumentert gjenfangst av denne fisken, med fiskeplass premieres med et skrapelodd. Vi trenger å få kartlagt hvor denne fisken vandrer / stiller seg opp. Får du merket fisk, så send melding om dette til Frode Engen (95974047)

---------

Hei, Åmot og Omegn Fiskerforening har gleden av å gi deg frikort på Ørretstrekningen som medlem og pensjonist. Kortet kan hentes på Statoil Åmot fra og med lørdag. PS; Ørretfiske startet 15 mai. Mvh Styret

---------------

Fiskeregler for Ørret er nå langt ut under Ørret. For mer info, se den siden.

De få reglene skal være mulig å følge for alle som fisker.

Mvh Ørretgruppa 27/4-16

-------------

Alle pensjonister/medlemmer av ÅOFF har i dag fått sms ang Ørretkort. SMS er sendt til det mobilnr som er registret på den enkelte i medlemslisten som er hos NJFF..

KAN HENTES PÅ STATOIL ÅMOT 

PS; Ørretfiske startet 1 maiStyret 22/4-16

------------- 

Årskort 2016 for laksefiske på strekningen Hellefoss- Døvikfoss.

Det vil også i år være mulig og forhånds kjøpe årskort for sesongen 2016 på lakseførende strekning for foreningens medlemmer. Medlemskap gjennom NJFF / ÅOFF må på forhånd være innbetalt. Prisen på årskortet vil da være 1100 kroner for medlemmer og ikke medlemmer ved kjøp før den 15. mai. Full pris etter 15.mai vil som i 2016 være 1600 kroner. Ta kontakt med foreningen på post@aamotfiske.no om du ønsker å benytte deg av tilbudet.

For aktive medlemmer som har gjort en dugnadsinnsats i 2015, og ikke oppnådd frikort, kan det søkes om subsidiert årskort til 800 kr. Søknad med begrunnelse må da sendes til post@aamotfiske.no innen 1. mai.

Arbeidsutvalget, styret ÅOFF 20/4-16

--------------- 

Siden for Ørretfiske er oppdatert med nytting og oppdatert informasjon

Fiskesesongen når det gjelder Ørret, er utsatt til 1 mai 2016.

Ørretkort blir lagt ut på salgsstedene i uke 17.