Åmot og Omegn Fiskerforening

 

ÅRSMØTE 6. MARS 2014

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på teknisk sentral i Geithus den 6. mars kl. 18:00.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 20. februar, og sendes til post@aamotfiske.no.

 

Saksliste

På årsmøtet skal følgende behandles:

 1. Konstituering. Ref. av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.
 2. Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.
 3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Årsmelding fra siste kalenderår.
 5. Regnskap fra siste kalenderår.
 6. Medlemskontingent.
 7. Revisjon av vedtekter, avstemming om endring/justering fattes på årsmøte. Det sittende styret i ÅOFF foreslår å endre et av underpunktene i paragraf 2 som omhandler foreningens formål..
 8. Innkommende saker.
 9. Valg av leder i styret.
 10. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
 11. Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

 

Vanlig årsmøtesaker behandles. Enkel bevertning. Vel møtt!

 

Forslag til årsmøtet 2014 om endringer i vedtektene for ÅOFF 

Bakgrunn 

Konklusjon

Paragraf 2

Formål

Foreningens formål er:

 

Mvh

Styret ÅOFF