Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Årsmøte 2018

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya , Dagsturhytte den 13. mars kl. 18:00.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 27 februar, og sendes til post@aamotfiske.no 

(De som er registrert med mailadresse hos NJFF har nå fått mail), dere andre som ikke har oppgitt mailadr, får sms på mobilnr som er registrert på dere hos NJFF.)

På årsmøtet skal følgende behandles:

Saksliste

1.      Konstituering. Ref. av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.

2.      Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.

3.      Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.      Årsmelding fra siste kalenderår.

5.      Regnskap fra siste kalenderår.

6.      Medlemskontingent.

7.      Innkommende saker.

8.      Valg av leder i styret.

9.      Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

10.    Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

Vanlig årsmøtesaker behandles. Enkel bevertning. Vel møtt!

Styret ÅOFF