Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Årsmøte 2017

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya 15 mars 2017 kl. 18:00 , for medlemmer.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars, og sendes til post@aamotfiske.no.

(De medlemmer som er registrert med mailadresse hos NJFF får tilsendt saksliste på mail, dere får sms på mobilnr som er registrert på dere hos NJFF , hvor det opplyses om årsmøte.)

PS; Husk å ta med bevis på at kontingent for 2017 er betalt til møte.

På årsmøtet skal følgende behandles:

Saksliste

1.      Konstituering. Ref. av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.

2.      Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.

3.      Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.      Årsmelding fra siste kalenderår.

5.      Regnskap fra siste kalenderår.

6.      Medlemskontingent.

7.      Innkommende saker.

8.      Valg av leder i styret.

9.      Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

10.    Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

Vanlig årsmøtesaker behandles. Enkel bevertning. Vel møtt!

Styret ÅOFF

---------