Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Årsmøte 2016

 

                                                  ÅRSMØTE 2016

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya den 15. mars kl. 18:00.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars, og sendes til post@aamotfiske.no.

PS; Husk å ta med bevis på at du har betalt kontigent for 2016 til møte.

(De som er registrert med mailadresse hos NJFF har nå fått mail, dere andre som ikke har oppgitt mailadr, får sms på mobilnr som er registrert på dere) 

På årsmøtet skal følgende behandles:

Saksliste

1.     Konstituering. Ref. av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.

2.     Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.

3.     Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.     Årsmelding fra siste kalenderår. 

5.     Regnskap fra siste kalenderår.

6.     Medlemskontingent.

7.     Innkommende saker.

8.     Valg av leder i styret.

9.     Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

10.    Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

Vanlig årsmøtesaker behandles. Enkel bevertning. Vel møtt! 

Styret ÅOFF