Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Årsmøte 12 mars 2019

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya , Dagsturhytte den 12. mars 2019 kl. 18:00.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 27 februar, og sendes til post@aamotfiske.no

(De som er registrert med mailadresse hos NJFF får mail)

På årsmøtet skal følgende behandles:

Saksliste

1.      Konstituering. Ref. av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.

2.      Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.

3.      Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.      Årsmelding fra siste kalenderår.

5.      Regnskap fra siste kalenderår.

6.      Medlemskontingent.

7.      Innkommende saker.

8.      Valg av leder i styret.

9.      Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

10.    Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

Vanlig årsmøtesaker behandles. Enkel bevertning. Vel møtt!

----------