Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Årsmøte 10/3-15

                                                            Årsmøte 2015.

Vi anser dette brevet som innkalling til årsmøtet i foreningen som er

tirsdag 10. mars 2015 kl. 18.00 på Teknisk sentral i Geithus.

Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 27 februar 2015

PS! Huske å ta med bevis på at du har betalt kontingent for 2015.

På årsmøtet skal følgende behandles: 

 1. Konstituering. Ref av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.

 2. Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.

 3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

 4. Årsmelding fra siste kalenderår.

 5. Regnskap fra siste kalenderår.

 6. Medlemskontingent.

 7. Innkommende saker.  - Ingen saker innkommet

 8. Valg.

  Etter avsluttet møte vil det bli enkel bevertning.

  Vel møtt til årsmøtet.

  Styret ÅOFF