Åmot og Omegn Fiskerforening

 

ARKIV

  

Årsmøte 13 mars 2018

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya , Dagsturhytte den 13. mars kl. 18:00. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 27 februar, og sendes til post@aamotfiske

Les mer ..

Årsmøte 2018

Les mer ..

Medlemsmøter 2018 - kommer

Les mer ..

Laksefestivalen 2017

9 september 2017   Minner om LAKSEFESTIVALen 9 sept. 2017. For mer info se fane Fiske/LAKSEFESTIVAL !!! Det selges IKKE dagskort denne dagen. De med årskort kan fiske etter at festival er avsluttet.  

Les mer ..

Kalender 2017 - Utleie Søya-Dagsturhytte

Overfor ser du hvilke dager som er ledig og hvilke dager som er opptatt/utleid. Stor etterspørsel , så det kan lønne seg å være tidlig ute.. Fargene på ukenr er ikke noe å bry seg om , det er til int

Les mer ..

Diverse info samlet 2017

29/5-17 LAKS OPPSTRØMS HELLEFOSS! Første laksen er registrert gjennom telleren i Hellefoss i dag. Følg med på oppgang av laks/ sjøørret.  http://www.riverwatcherdaily.is/frontpage.aspx?CtrID=129&A

Les mer ..

Sleping av smolt - ut Drammensfjorden 6 mai 2017

Sleping av smolt – ut Drammensfjorden Vi ser for oss at et slep tidligst kan utføres lørdag 6. mai Frode Laugerud og undertegnede har hatt et planleggingsmøte i f t slep. Det er veldig mye å gripe fat

Les mer ..

Ørretforedrag med Lars Nilsen

Foredrag ang Ørret 27. april med start kl 19.00, Dagsturhytte, Søya. Alle medlemmer er velkommende fra ÅOFF og Vikersund Fiske.

Les mer ..

Fiskesommer 2017

        ------ FISKESOMMER 2017 , AVLYST PGA FLOM Gratis fiskedag for barn med erfarne instruktører i regi av Åmot og omegn fiskerforening. Ingen forhåndspåmelding. Det blir servert pølser og brus. Ta

Les mer ..

Medlemsmøte 2017

ÅOFF MEDLEMSMØTE Tirsdag 7. november kl 19.00, på klubbhuset. Vi oppsummerer fiskesesongen 2017 for ørret og laks, og ser fremover mot 2018. Enkel bevertning. Styret ÅOFF.

Les mer ..

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya 15 mars 2017 kl. 18:00 , for medlemmer.

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya 15 mars 2017 kl. 18:00 , for medlemmer. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars, og sendes til post@aamotfiske.n

Les mer ..

Mattilsynet - utsetting av fisk i Drammenselva

    Følg også med på Facebook Brev sendt ca 18 mars 2017 til Mattilsynet , avd Søndre Buskerud Som skrevet i forrige innlegget vedr brevet fra departementet, så gjengir vi søknaden vi nå har sendt her

Les mer ..

julebord 2016

17/10-16 ÅOFF arrangerer julebord for medlemmer den 25 november kl 18:00 på Søyahuset , endelig i egene lokaler :-) Bindende påmelding, senest 17 november. Sendes en sms til Rune Bromark mob. 40400228

Les mer ..

Medlemsmøte 2016

Medlemsmøte 8/11-16 kl. 18:00 Søya/Dagsturhytte.   Det blir ihht vedtektene også sendt ut informasjon via Epost til medlemmene , via NJFF's side/medlemsliste.   Vi oppfordrer medlemmer av ÅOFF om å op

Les mer ..

Diverse info samlet 2016

  -------- Da er trekning av Gulltuppenkort gjennomført og alle de som har søkt har fått svar via mail i dag 23/6. kalender som ligger på Gulltuppen, er oppdatert. ------ Dugnad Laksestrekningen 9 jun

Les mer ..

Kort oppsumering av oppgang fortløpende

17.oktober 2016 Da har vi hatt sesongens siste rapport for oppgang av laks og ørret. Går fortsatt fisk i laksetrappa, men denne vil bli brukt til kultivering. Det er totalt registrert 821 fisk. Det er

Les mer ..

Kalender 2016 - Utleie Søya-Dagsturhytte

  Ovenfor ser du hvilke dager som er ledig og hvilke dager som er opptatt/utleid. Stor etterspørsel , så det kan lønneseg å være tidlig ute..  

Les mer ..

Årsmøte 15/3-16 - Søya , Dagsturhytte

                                                    ÅRSMØTE 2016 Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya den 15. mars kl. 18:00. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hen

Les mer ..

Dugnadsgjengen - Tilbygg 2014 / 2015

11/6-15 Dugnader har vært vær dag den siste tiden for å blir ferdig til 13/6-15. 10-15 personer jobber gjennom hele våren for å bl ferdig til dato. Det klarte vi og kan endelig ta en hel helg fri :-)

Les mer ..

Dugnad laksestrekningen - Døvikfoss

Ikke mulig å gjennomføre noe dugnad , da vannføringen har stoppet dette. Det blir nok ikke utført mye av dette i 2015 , men utsatt til 2016. Det er nok å gjøre for de som ønsker å bidra også i 2016 fo

Les mer ..

Døvikfoss Kraftstasjon

Døvikfoss kratfstasjon ble driftsatt november 2015 etter drøye 1 1/2 år ute av drift. Nå ser vi fremover til flere gullår på tuppen , så får vi se om værgudene er med oss på det.  8/10-15: Denne beskj

Les mer ..

Dugnad 7/8 kl.18:00 , Søya

Vi oppfordrer medlemmer til å stille opp på dugnaden denne 7/8 kl 18:00. Det vil være støping av pillarer ifb med tilbygget , samt rydding av stier på Øst og vest på laksestrekningen. Har du noe som k

Les mer ..

Laksefestivalen 26 sept er - kansellert. Mulig vi prøver den 3/10-15

LAKSEFESTIVALEN 26/9-15 er kansellert , pga høy vannstand. Mulig vi gjennomfører den neste helg, dvs 3/10 , hvis vannstand tillater det. Styret tar stilling til om det blir arrangere festival i 2015 i

Les mer ..

Medlemsmøte 2015

HUSK MEDLEMSMØTE TIRSDAG 23/6 KL 19:00 PÅ SØYA Agende: Div info ang ørret - og laksfiske på foreningens strekninger. Fremvisning av det nye klubbhuset. VEL MØT. Styret

Les mer ..

Dugnad Laksestrekningen 2015

Hei, Alle er hjertelig velkommen til dugnad på strekningen på onsdag , fra 22/4 Oppmøte kl. 18:00 , enkel servering. Fremmøtested vil være Soya Her vil tiden bli benyttet til rydding langs sti rundt e

Les mer ..

Dugnad Soya våren/sommer 2015

Hei , Alle medlemmer er hjertlig velkommen til å være med på dugnad på Soya i tiden fremover. Dugnader vil være på onsdag og torsdag. Fremmøte kl. 18:00 og enkel servering Fremmøte Soya. Det er fortsa

Les mer ..

Dugnad - Ørretstrekningen 2015

Hei, Alle er hjertelig velkommen til dugnad på strekningen på onsdag. Neste dag blir førstkommende onsdag 15/4. Oppmøte kl. 18:00 , enkel servering. Fremmøtested vil Per Christian Eggen mob 416 26 696

Les mer ..

Årsmøte 10/3-15

                                                            Årsmøte 2015. Vi anser dette brevet som innkalling til årsmøtet i foreningen som er tirsdag 10. mars 2015 kl. 18.00 på Teknisk sentral i Ge

Les mer ..

Tildelt årskort 2015

GAVEKORT / ÅRSKORT 2015  Disse får tildelt årskort etter rapportering av fangst og på bakgrunn av innlevering av fiskekort etter ent sesong. Info om dette , finner en under informasjon - Ørret. De som

Les mer ..

Størst laks 2014

Finn Roar Larsen fikk årets størst laks på kroken på Øst 19/10-14. Vekt 14,4 kg.

Les mer ..

Ekstraordinært årsmøte 9 okt 2014 kl. 18:00 , Søya

Ekstraordinært årsmøte 9 okt. 2014 kl. 18:00 , Søya Ekstraordinært årsmøte Åmot og Omegn Fiskerforening, torsdag 9 okt kl.18:00, Søyahuset. Sak: Midlertidig låneopptak i Modum Sparebank til tippemidle

Les mer ..

Laksefestival 2014 - 20 Sept

LAKSEFESTIVAL 2014 Årets laksefestival i Døvikfoss blir arrangert lørdag 20. September. Det vil være muligheter til å få kjøpt seg noe å bite i også i kiosken. Du får i år muligheten til å melde deg

Les mer ..

Fiske fra øyene mellom Søya øst og vest.

ÅOFF tillater fiske fra øyene mellom Søya øst og vest ut juli mnd. Fiske må foregå på fast grunn, og ikke oppankret båt. Minner om rullerende fiske og at fiske fra land har prioritet. Styret i ÅOFF.

Les mer ..

En i hver trapp opp på Lørdag

De første fiskene ble kontrollert sluppet opp Lørdag den 14/6.  

Les mer ..

Årets først Laks tatt Døvikfoss 30/6-14

Rolf Arne Øverby fikk årets første Laks på 10,4 kg ved Søya Øst 30/6-14.    

Les mer ..

Demodag , Fiskeutstyr , Eiker Sport i Døvika Onsdag 28 mai 2014

  Ønsker alle hjertlig velkommen til demodag. Her er litt info / stikkord til demodagen vi skal ha hos Dere i Døvika. ONSDAG 28. MAI fra KL 16.00  til kl  20.00 Vi har fått med oss to leverandører med

Les mer ..

Referat medlemsmøte 2/7-14

Medlemsmøte 2/7-14 i Søya. Info om ørret: Mye folk i elva. Blir tatt mye småfisk. Savner rapportering av fangster til foreningen. Dugnader blir gjennomført med rydding av søppel, slåing av gress langs

Les mer ..

Ekstraordinært årsmøte Torsdag 10/4....

Ekstraordinært årsmøte Torsdag 10/4-14 , kl. 18:00 på Teknisk sentral , Geithus Sak ; Fremlegging av Årsberetningen for Ørret 2013. Etter årsmøtes slutt blir det medlemsmøte.

Les mer ..

Disse blir tildelt Årskort- Ørret

Etter at Ørret-sesongen 2013 ble ferdig , ble disse nedenfor trykket ut. Disse får delt årskort for denne sesongen. Da enkelte ikke har skrevet fullstendig adresse når kort ble kjøpt, har ikke disse v

Les mer ..

ÅRSMØTE 6. MARS 2014

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på teknisk sentral i Geithus den 6. mars kl. 18:00. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 20. februar, og sendes til post@aamo

Les mer ..

Årsmøte 12 mars 2019

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya , Dagsturhytte den 12. mars 2019 kl. 18:00. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 27 februar, og sendes til post@aamot

Les mer ..

Alle pensjonister, medlem av ÅOFF - Ørretkort

Alle pensjonister som har betalt sitt medlemskap i Åmot og Omegn Fiskerforening, kan fra 29 april hente Ørretkortet sitt på Statoil Åmot for denne sesongen. SKITT FISKE!

Les mer ..

Aktivitetsdag 8/6-17

8/6   Aktivitetsdag! Aktivitetsdag for barn og unge, som er kalenderført 9/6 er avlyst/ utsatt. ØRRETKORT og LAKSEKORT FOR SESONGEN ER NÅ LAGT UT PÅ SALGSSTEDENE. I ÅR KAN DU OGSÅ KJØPE ØRRETKORT PÅ V

Les mer ..

Foredrag , Ørret 12 februar 2020

Vi har gleden av å invitere til foredrag ørretfiske og forvaltning den 12 februar kl 19:00 på Søya. Det er åpent for alle. Håper så mange som mulig tar turen. Tore fikk sin første fluestang i 1978 og

Les mer ..