Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Styret i ÅOFF

Kontaktpersoner i ÅOFF er:
Verv Navn Mobil E-post
Leder Jonny Flattum 40400244 jonny.flattum@peab.no
Nest leder Morten Eken 91807919  morten.eken@krodherad.kommune.no
Kasserer Borger Trondsen 91356872 post@aamotfiske.no
Sekretær Rune Bromark 404 00 228 rune.bromark@peab.no
Styremedlem (Ansvar Ørretgruppa) Vidar H. Hansen 926 26 081 vidar@sbt-as.no
Styremedlem (Ansvar Laksegruppa) Bjørn Vegard Strand 953 66 225  bjorn.vegard.strand@modum.kommune.no
 Styremedlem Kjell Evje 913 28 596  kjevj@online.no  
Varamedlem Geir Bjørnsen 918 88 017 ge-bjo@online.no
Varamedlem Frode Larsen 479 01 066 Frode@buskerud-brannservice.no
 
Ungdomsgruppa/Ørret Vidar H. Hansen 926 26 081 vidar@sbt-as.no
 
Gulltuppen mailbestilling  Kort selges ikke fra 2019. Lakstrapp stengt, grunnet forberedelse for behandling av vassdraget mot Gyrodactylus salaris.