Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Foreningens adresse

Kontakt

Vår postadresse er;      

Åmot og Omegn Fiskerforening

Postboks 107    

3341 Åmot   

    

 

Besøksadresse:

Buskerudveien 4

               

E-postadresse:

post@aamotfiske.no    

 

Organisasjonsnummer:

994 147 552