Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Æresmedlemmer i ÅOFF for fremdragende innsatt

Erik Guldbrandsen ble hedret på årsmøte 5/3-2013

Tidligere hedret på årsmøter er Hans Hanto og Willy Grønlund.