Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Styret i ÅOFF

Kontaktpersoner i ÅOFF er:

Verv

Navn

Mobil

E-post

Leder

Bjørn Vegard Strand 

953 66 225 

bjorn.vegard.strand@modum.kommune.no

Nest leder

Borger Trondsen

913 56  872

borger.trondsen@modum.kommune.no

Kasserer

Geir Bjørnsen 

918 88 017 

post@aamotfiske.no

Sekretær

Rune Bromark

404 00 228

Borger.Trondsen@modum.kommune.no

Styremedlem

Jonny Flatum

404 00 244

jonny.flattum@peab.no

Styremedlem

 

 

 

Styremedlem

Kjell Evje

913 28 596 

kjevj@online.no  

Varamedlem/Styremedlem

Vidar H. Hansen

926 26 082

vidar@takbyggeriet.no

Varamedlem

Trond Bergan

926 09 459

tr-berga@online.no 

 

Ungdomsgruppa/Ørretgruppa

Vidar H. Hansen

 926 26 081

vidar@takbyggeriet.no 

 

Gulltuppen

 91888017 / 95366225 dagtid/helg i august/september/oktober

post@aamotfiske.no