Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Oppgang Laks / Sjøørret

Historisk oppgang av LAKS/ SJØ-ØRRET 2018.

Det vil ta mange år før det blir registrert noe på denne siden ettersom Mattilsynet har valgt å stenge trappa i Hellefoss 2019 - minst 8 - 10 år

 

http://www.riverwatcherdaily.is/frontpage.aspx?CtrID=129&A=1

OPPGANG PR DATO - TOTALT LAKS / SJØØRRET

DATO

Laks/Sjøørret

 

DATO

Laks/Sjøørret

29.5

1 = 1

   14/9    119 = 1190

 5/6

6 = 7 

   16/9     80 = 1270

8/6 

6 = 13 

   17/9     38 = 1308

26/6 

35 = 48 

   18/9    62 = 1370

2/7 

49 = 97 

   20/9   103 = 1473

4/7 

50 = 147 

   23/9    118 = 1591

6/7 

46 = 193 

  25/9    85 = 1676
 11/7     147 = 340    27/9    57 = 1733
 21/7     151 = 491    30/9     18 = 1751
 24/7       37 = 528     7/10     62= 1813
 12/8       53 = 581     9/10     12 = 1825
 15/8       12 = 593    11/10     64= 1889
 17/8      17 = 610     15/10     23 = 1912
 19/8      12 = 622     16/10     73 = 1985
 20/8     45 = 667     17/10     24 = 2009
 21/8     11 = 678     22/10     25 = 2034
 22/8     11 = 689     24/10      4 = 2038
 23/8      9 = 698      
 25/8      9 = 707      
 27/8     17 = 724      
 29/8      10 = 734      
 30/8      12 = 746      
 1/9      19 = 765      
 3/9       6 = 771      
 5/9       16 = 787      
 10/9      158 = 945        
 12/9     78 = 1023      
 13/9     44 = 1067