Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Laksefiske , Hellefoss - Åmot

Laksestrekningen er oppstrøms Hellefoss til Døvikfoss.

Det MÅ løses laksekort for fiske på denne strekningen.

(( Under laksefestivaldagen gjelder ikke tidligere innløst laksekort/sesongkort for året. Hvis en ønsker å fiske denne dagen, er en deltager og innløse avgift som deltager i konkurransen. Dette gjelder alle fiskere, båt og land. ))

Desinfisering MÅ du også kjøpe eventuelt legge frem bevis på at dette er kjøpt for året. 

Benytter du båt , MÅ du også desinfisere denne etter vær tur i elva , hvis den tas oppe etter vær tur. Desifiseringsstasjon er på parkeringen , Skytterbanevika , Døvika.

Lakskort legges ut på salgsstedene 15 mai. Siste fiskedag er 30 oktober.

PS: Årskort/døgnkort er ikke gjeldene den dagen som det arrangeres LAKSFESTIVAL !!!

Se øvrige sider for mer info