Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Gulltuppen - Info

Det selges IKKE kort på Gulltuppen den dagen som der er laksefestival.

Årskort er ikke gyldig denne dagen for laksefiske på strekningen.

Kort på Gulltuppen selges bare som døgnkort og må forhåndsbestilles og betales. skriftlig søknad må sendes foreningen via mail post@aamotfiske.no eller post. Oppgi ditt telefonnr, på din henvendelse. Kort på Gulltuppen selges ikke via telefon , kun mail.

I mail skal det fremgå hvem som søker og hvem som skal fiske og hvor mange kort som du ønsker å bestille i tillegg til mobilnr som det går ann å treffe deg på. Det selges KUN 4 kort pr. døgn.

Søknader mottas frem til 8 juni. Trekning foretas etter 15 juni. Alle som får tildelt kort tilskrives i løpet av juli, via mail. De som får ønsket oppfylt vil også mota et vedlegg i mailen for mer informasjon. Fisketiden på Gulltuppen er som følgende. Start kl.00:00 og avslutning 24:00.

Alle døgnkort forhånd betales, senest 15.08 samme år som dem er tildelt. Skulle en ikke få inn penger for de døgnene som er tildelt, vil disse dagene bli lagt ut på nettet som ledig og kan disponeres av andre som ønsker dette. 

PS: Alle som har betalt Gulltuppen-kortet/ene kan hente dette på Statoil, Åmot, etter 15/8. Ingen vil bli sendt pr. post, men kan hentes på Statoil Åmot når innbetaling er registrert inn på vår konto etter satt dato.

Etter 30 juni vil man se på kalender hvilke døgn som det er ledig. Ønsker du døgnkort, kan man ta kontakt pr mail post@aamotfiske.no . Vi vil kontakte deg med skriftlig beskjed om ditt "ønske" er mulig å realisere. Kortene skal forhåndsbetales før fiskedøgnet kan starte.
Kortsalget på denne strekningen går uavkortet til kultiveringsarbeidet i Drammenselva.

Priser døgnkort, se Fiskekort og Kalender Gulltuppen på hvilke dager som er ledig eventuelt ønsker som du har frem til trekning. Send inn ønsket dag-/er, slik at dine ønsker blir registrert.

Ved avhenting av kort på Gulltuppen, plikter du å fremlegge bevis på at fisketrygd er betalt, samt kjøp av desinfisering eller bevis på at dette er kjøpt tidligere.

Intet bevis - intet Gulltuppenkort, selv om det er forhåndsbetalt.

Ønsker en å benytte Gulltuppen for fiske på kort varsel kan en ringe 91888017 (Geir Bjørnsen) eller 95366225 (Bjørn Vegard Strand) for å få avklart om det er mulig. Alle ha kort utskrevet, for å kunne fiske lovlig på stedet. (August, september og oktober)Mail blir ikke lest vær dag og ikke i helgene fær tidligst mandag morgen.

FISKE FORBUDT

Det er IKKE tillatt å stå oppe på betongen (ved slusa/Gulltuppen) å fiske i kulpen. Mvh Styret ÅOFF