Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Nyheter/arkiv

 

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya , Dagsturhytte den 13. mars kl. 18:00.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 27 februar, og sendes til post@aamotfiske.no 

(De som er registrert med mailadresse hos NJFF har nå fått mail), dere andre som ikke har oppgitt mailadr, får sms på mobilnr som er registrert på dere hos NJFF.)

På årsmøtet skal følgende behandles:

Saksliste

1.      Konstituering. Ref. av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.

2.      Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.

3.      Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.      Årsmelding fra siste kalenderår.

5.      Regnskap fra siste kalenderår.

6.      Medlemskontingent.

7.      Innkommende saker.

8.      Valg av leder i styret.

9.      Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

10.    Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

Vanlig årsmøtesaker behandles. Enkel bevertning. Vel møtt!

Styret ÅOFF

 ------------------

Er du/dere på jakt etter et sted for å arrangere selskap / møter eller lignede, så har kanskje ÅOFF lokale som du kan leie til fornuftig pris. Dagsturhytte kan romme opptil 50 personer og det vil være sengeplass til 8 - 10 personer hvis en også ønsker å leie Søyahuset. Begge enheter har eget kjøkken. For mer info se ;

http://aamotfiske.no/hjem-utleie/utleie-soeyahuset-dagsturhytte/

Her ligger også kalender for hvilke dager (år) som er ledig og hvor du kan leie til rimelig pris, enten hele eller deler av bygsningsmassen. Det vil være en person som du forholder deg til ifb med leien.

-------

Klikk på fanen du ønsker å lese.

Nyheter eller Arkiv til venstre

----------

GRASROTANDEL

 

For mer info, se Hjem - Grasrotandelen

 

 

 

 

 

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya , Dagsturhytte den 13. mars kl. 18:00.

 

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 27 februar, og sendes til post@aamotfiske.no.

(De som er registrert med mailadresse hos NJFF har nå fått mail), dere andre som ikke har oppgitt mailadr, får sms på mobilnr som er registrert på dere hos NJFF.)

 

På årsmøtet skal følgende behandles:

Saksliste

 

1.      Konstituering. Ref. av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.

2.      Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.

3.      Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.      Årsmelding fra siste kalenderår.

5.      Regnskap fra siste kalenderår.

6.      Medlemskontingent.

7.      Innkommende saker.

8.      Valg av leder i styret.

9.      Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

10.    Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

 

 Vanlig årsmøtesaker behandles. Enkel bevertning. Vel møtt!

 

Styret ÅOFF