Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Nyheter/arkiv

 04.05.2020

Ørretfiske!

Fiske på ørret strekningen startet 1.mai og det er registrert mange ivrige fiskere langs elva.

Det meldes om bra fiske, med blant annet ørret på over 2 kg. Oppfordrer alle til å melde inn fangster. Skitt fiske!

20.03.2020

Korona-epidemien!

Driften av foreningen blir noe redusert i forbindelse med korona-epidemien.

Utleie av lokaler blir avlyst en periode utover våren. Henstiller til alle som har bestilt til Konfirmasjon/ barnedåper om å ta kontakt, når det er fastsatt ny dato for disse.

Klubbkvelder er også avlyst inntil videre.

 

STYRET

 

 

Åmot og Omegn Fiskerforening avholder årsmøte på Søya, Dagsturhytte den 9. mars kl. 18:00.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 24 februar, og sendes til post@aamotfiske.no.

(De som er registrert med mailadresse hos NJFF har nå fått mail), dere andre som ikke har oppgitt mailadr, får sms på mobilnr som er registrert på dere hos NJFF.)

På årsmøtet skal følgende behandles:

Saksliste

1.      Konstituering. Ref. av vedtektene for innkalling og om det er noen bemerkninger til innkalling.

2.      Valg av ordstyrer, tellekorps og referent.

3.      Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.      Årsmelding fra siste kalenderår.

5.      Regnskap fra siste kalenderår.

6.      Medlemskontingent.

7.      Innkommende saker mottatt pr mail før 24 februar.

8.      Valg av leder, styre- og varamedlemmer til styret.

9.      Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

Vanlig årsmøtesaker behandles. Enkel bevertning. Vel møtt!

Styret ÅOFF

 

 

31.10.19

Informasjonsmøte!

Informasjon vedr. Drammenselva og status pr dags dato.

Det vil være ett felles informasjonsmøte for medlemmer i Østsiden Jeger -og fiskerforening, Hellefoss Grunneierlag, Soya- Hellefoss Grunneierlag, Åmot og Omegn fiskerforening og Nedre Eiker laksegruppe på Elvehuset (Dynge 77 i Hokksund) tirsdag 12.november kl 1800.

 

 

 

22.04.19

ØRRETFISKE!

Pensjonister som har fylt 67år og som ønsker årskort på ørret strekningen. Ta kontakt på telefon: 40400228. Ørretfiske starter 1.mai.

 

22.01.2019

Klubbkveld!

Vi holder åpent hus på onsdager kl 1800-2100. Har ikke noe spesielt på programmet enda, men prøver å få til noe etterhvert. Møtes til kaffe og en prat.

---

Godt nytt år og skitt fiske når så skjer..

---

MEDLEMSMØTE 21/11-18 kl 18:00 på Søya.

Det blir bl.a. bli informasjon ved Morten Eken , om Drammenselva's fremtid - og kanskje litt om hvilke type behandling som en tenker å gjøre.

 

Vi vil takke alle som ga gaver ifb med laksefestivalen 29/9-18.

 

Er du/dere på jakt etter et sted for å arrangere selskap / møter eller lignede, så har kanskje ÅOFF lokale som du kan leie til fornuftig pris. Dagsturhytte kan romme opptil 50 personer og det vil være sengeplass til 8 - 10 personer hvis en også ønsker å leie Søyahuset. Begge enheter har eget kjøkken. For mer info se ;

http://aamotfiske.no/hjem-utleie/utleie-soeyahuset-dagsturhytte/

Her ligger også kalender for hvilke dager (år) som er ledig og hvor du kan leie til rimelig pris, enten hele eller deler av bygsningsmassen. Det vil være en person som du forholder deg til ifb med leien.

-------

Klikk på fanen du ønsker å lese.

Nyheter eller Arkiv til venstre

----------

GRASROTANDEL

 

For mer info, se Hjem - Grasrotandelen